Погода в Ереване
Բնակարանների մաքրությունը վստահեք "Best House"-ի պրոֆեսիոնալներին 50% զեղչով: Վճարեք սկսած 7.000 դրամից 14.000 դրամի փոխարեն:

- 50%

Պայմաններ

 

Կուպոնը հնարավորություն է տալիս օգտվել "Best House"-ի ծառայություններից 50% զեղչով: Վճարեք սկսած 7.000 դրամից 14.000 դրամի փոխարեն:

 

Կոմպլեքս մաքրման արժեքը՝ 

 

- 1 աշխատող  ժամը 10:00 -18:00 - 7.000 դրամ 14.000 դրամի փոխարեն 

 

- 1 աշխատող՝  նյութերով(հեղուկներով) ժամը 10:00 - 18:00 - 8.500 դրամ 17.000 դրամի փոխարեն

 

- մաքրություն վերանորոգումից հետո - 1ք/մ 500 դրամ 1.000 դրամի փոխարեն

 

Նկարագիր

 

Անշարժ գույքի (տների, բնակարանների, գրասենյակների, տարածքների) մաքրման ծառայություններ նաև վերանորոգումից կամ շինարարությունից հետո:

 

 

Փաթեթից օգտվելու համար ներկայացրեք Ձեր էլ. Փոստին ուղարկված վեցանիշ կոդը կազմակերպությանը:

 

Կուպոն կարող եք  ձեռք բերել նաև զանգահարելով՝

 

099 587 487, 041 587 487, 077 587 482